Auteur Topic: Kennisdatabase bedrijfshulpverlening - B  (gelezen 3047 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Bedrijfshulpverlener

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 128
Gepost op: 06 mei 2017, 15:51:23
Termen en definities zijn erg belangrijk in de bedrijfshulpverlening, een aantal hiervan wil ik graag met jullie delen. Voor de toepassing bij bedrijfshulpverlening gelden de volgende termen en definities beginnend met een B. Aanvullen mag:

Bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan)
Plan van aanpak waarin de beheersing van incidenten en calamiteiten door de BHV-organisatie schriftelijk is vastgelegd in procedures en werkinstructies en waarin de benodigde middelen, materialen en voorzieningen, afgestemd op de restrisico’s en de maatgevende factoren zijn vastgelegd, in ieder geval voor het verrichten van de in de wet vastgelegde taken bedoeld in art. 15, lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet als extern (hulpverleningsdiensten, pers, omgeving).
Één BHV-er is GEEN BHV-er!
Bedrijfshulpverlener

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 128
Reactie #1 Gepost op: 25 mei 2017, 22:47:30
Bedrijfsnoodplan
Plan waarin de interne noodorganisatie wordt beschreven. Het BHV-plan en het ontruimingsplan zijn vaak onderdeel van het bedrijfsnoodplan.
Één BHV-er is GEEN BHV-er!


Bedrijfshulpverlener

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 128
Reactie #2 Gepost op: 26 mei 2017, 21:27:32
Bedrijfshulpverlener
Werknemer die hulpverleningstaken voor een werkgever verricht en daartoe is aangesteld, als voorpostfunctie voor de externe hulpverleningsdiensten.
Één BHV-er is GEEN BHV-er!


Bedrijfshulpverlener

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 128
Reactie #3 Gepost op: 26 mei 2017, 21:28:05
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Deskundige en georganiseerde uitvoering van de hulpverlening, bedoeld in artikel 15, tweede lid van de Arbeidsomstandighedenwet, zo nodig in samenwerking met de externe hulpverleningsdiensten.
Één BHV-er is GEEN BHV-er!


Bedrijfshulpverlener

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 128
Reactie #4 Gepost op: 26 mei 2017, 21:28:42
Bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV-organisatie)
Organisatie van werknemers en eventuele anderen die de werkgever op georganiseerde wijze snel en efficiënt bijstand verleent op het gebied van BHV en die daartoe onmiddellijk de nadelige gevolgen voor werknemers en andere in het bedrijf aanwezige personen van incidenten en calamiteiten zoveel mogelijk beperkt.
Één BHV-er is GEEN BHV-er!


Bedrijfshulpverlener

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 128
Reactie #5 Gepost op: 26 mei 2017, 21:32:46
Bedrijfsnoodorganisatie (BNO)
Organisatie van werknemers en eventuele anderen die de werkgever op georganiseerde wijze snel en efficiënt bijstand verleent op het gebied van alle incidenten en calamiteiten welke in een bedrijf mogelijk zouden kunnen voorkomen. De organisatie richt zich onmiddellijk op het beperken van de nadelige gevolgen voor werknemers en andere in het bedrijf aanwezige personen inclusief goederen en gebouwen.
Één BHV-er is GEEN BHV-er!


Bedrijfshulpverlener

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 128
Reactie #6 Gepost op: 28 mei 2017, 21:49:33
Beheerder BMI
Persoon die beschikt over noodzakelijke vakbekwaamheid voor het beheer van de brandmeldinstallatie en die is geïnstrueerd omtrent de hem/haar toevertrouwde taken en mogelijke gevaren die zijn verbonden aan onjuist handelen.

Beheerder OAI
Persoon die beschikt over noodzakelijke vakbekwaamheid voor het beheer van de ontruimingsalarminstallatie en die is geïnstrueerd omtrent de hem/haar toevertrouwde taken en mogelijke gevaren die zijn verbonden aan onjuist handelen.
Één BHV-er is GEEN BHV-er!


Bedrijfshulpverlener

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 128
Reactie #7 Gepost op: 28 mei 2017, 21:55:59
Bevoegde autoriteit
Overheid of diens gemachtigde die de toepassing heeft geëist en/of moet goedkeuren. De plaatselijke gemeente heeft dit vaak uitbesteed aan de brandweer. Deze is dan namens de gemeente aanspreekpunt en handelt in opdracht van de gemeente.
Één BHV-er is GEEN BHV-er!


Bedrijfshulpverlener

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 128
Reactie #8 Gepost op: 28 mei 2017, 21:56:38
Brandbestrijdingsorganisatie
Organisatie (brandweer) die op ieder moment de nodige brandbestrijdings- en beveiligingsmaatregelen kan treffen.
Één BHV-er is GEEN BHV-er!


Bedrijfshulpverlener

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 128
Reactie #9 Gepost op: 28 mei 2017, 21:58:46
Brandmeldinstallatie
Installatie, die bestaat uit een samenstel van onderdelen en die in staat is om branden te detecteren, te signaleren en passende acties te initiëren. Het doel van een brandmeldinstallatie is een brand in een dusdanig tijdig stadium te ontdekken, lokaliseren en signaleren, dat de interne organisatie kan worden gewaarschuwd en automatisch alle noodzakelijke brandveiligheidsvoorzieningen worden geactiveerd, zodat personen zich in veiligheid kunnen brengen of in veiligheid kunnen worden gebracht.

Brandmeldcentrale
Onderdeel van de brandmeldinstallatie waarmee ontvangen signalen worden geanalyseerd en worden weergegeven als alarm-, storings- of andere statusmelding, dat zorg draagt voor automatische besturingen en waarmee ook andere onderdelen van energie kunnen worden voorzien.
Één BHV-er is GEEN BHV-er!


Bedrijfshulpverlener

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 128
Reactie #10 Gepost op: 09 juni 2017, 10:59:45
Blusstof
Substantie die in het blustoestel is opgeslagen en die het blussen van de brand bewerkstelligt.

Blustoestel
Toestel dat een blusstof bevat die door de werking van inwendige druk kan worden uitgestoten en op een brand kan worden gericht. Deze druk kan opgeslagen druk zijn, of druk die wordt geleverd door vrijgave van een drijfgas uit een patroon.
Één BHV-er is GEEN BHV-er!


Bedrijfshulpverlener

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 128
Reactie #11 Gepost op: 01 juli 2017, 19:16:40
Brandmelder
Automatische brandmelder, een handbrandmelder of een externe melder. Onder externe brandmelder wordt onder andere verstaan een sprinklerinstallatie.
Één BHV-er is GEEN BHV-er!


Bedrijfshulpverlener

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 128
Reactie #12 Gepost op: 01 juli 2017, 19:24:45
Brandklassen
Branden zijn te verdelen in de verschillende typen branden. De vijf brandklassen A, B, C, D en F afhankelijk van het type brandbare stof.

Brandklasse A
Branden van vaste stoffen van doorgaans organische oorsprong, die in het algemeen onder gloedvorming verbranden.

Brandklasse B
Branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen.

Brandklasse C
Branden van gassen.

Brandklasse D
Branden van metalen.

Brandklasse E
Branden van elektriciteit. Deze brandklasse werd in het verleden gehanteerd voor elektriciteitsbranden. Omdat deze eigenlijk niet bestaan is deze brandklasse komen te vervallen en wordt niet meer gebruikt.

Brandklasse F
Branden van door oververhitting tot zelfontbranding gekomen olie of vet in frituurapparaten.
Één BHV-er is GEEN BHV-er!