Auteur Topic: Uit de oude doos  (gelezen 6085 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Base-Aid

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 877
Gepost op: 01 maart 2011, 13:53:32
Van geschiedenis kan men leren, deze vond ik vanmorgen terug tijdens opruimwerkzaamheden, was van een kennis die recent overleden is en mij zijn collectie EHBO boekjes naliet.

Uit: Oranje Kruis Boekje, Zeventiende druk, 1956

Citaat


4. Schijndood

Verschil met bewusteloosheid: de patiënt haalt niet merk~ bêar adem, de pols is niet voelbaar.

Verschil met dood: het ontbreken van lijkvlekken of lijk~ stijfheid.


OORZAKEN:

a. Gebrek aan zuurstof. Dit kan het gevolg zijn van: ver~ drinking, bedolven zijn, verblijf in afgesloten ruimte (in~ gestorte mijngang), ophanging, voorwerp in keel. strot~ tehoofd of luchtpijp (etensbrok enz.).

b. Inademing van giftige gassen of innemen van sommige vergiften.

c. Zonnesteek, bevangen zijn door warmte, bevriezing.

d. Elektrische stroom, bliksem.

 
VERSCHIJNSELEN

Ademhaling niet merkbaar. Hart~ en polsslag niet meer waar te nemen. Spieren zijn slap. Blauwbleke of bleke

gelaatskleur(behalve bij kolendampvergiftiging: dan is de kleur fris rood ) ,

Het is dikwijls heel moeilijk waar te nemen, of iemand nog iemand nog zwak ademhaalt, of in 't geheel niet. Het in vroeger tijd aanbevolen spiegeltje of veertje geeft geen voldoende zekerheid. Zorg voor goed licht en neem patiënt van terzijde op (maagkuiltje). Verlies hiermee niet te veel tijd, maar ga snel tot handelen over.


BEHANDELING

De voornaamste redmiddelen bij schijndood of dreigende

schijndood zijn:

A. Kunstmatige ademhaling.

B. Verbetering van de bloedsomloop.


VOORBEREIDENDE MAATREGELEN:

I. Draag iemand op, direct, liefst telefonisch, een dokter of de geneeskundige dienst te waarschuwen met verzoek, een zuurstofkoffer mee te brengen.

2. Reinig zo nodig neus en mond van modder, vuil, pruim~ tabak. Verwijder kunstgebit. Maak knellende kleding los.

3. Breng de patiënt in de juiste ligging, om stikken te voorkomen. Bij de methode Holger Nielsen op de buik, bij Silvester op de rug leggen en tong naar voren brengen.

4. Dek de patiënt met een deken toe om de lichaams~ ILemperatuur te behouden.

5. Pas bij de methode Silvester de handgreep van Laborde toe; niet bij Holger Nielsen.


A. KUNSTMATIGE ADEMHALING.

Gebruik als regel de methode Holger Nielsen. In gevallen, waarin deze methode niet toegepast kan worden: methode Silvester. Voorbeelden: open buikwond, bekneld zijn.

Het toepassen van elke methode moet voldoen aan 4 eiSen

a. Begin onmiddellijk: elke seconde is buitengewoon kostbaar,

b. Houd u precies aan de regels.

c. Ga zonder onderbreking voort tot de patiënt weer adem haalt, of tot de dood met zekerheid geconstateerd is,

d. Ga zachtzinnig, zonder krachtsinspanning te werk.


METHODE HOLGER NIELSEN (Fig. 18-23).

1. 1 Als de patiënt op zijn rug ligt, draai hem dan op zijn buik. Plaats daartoe uw rechtervoet op de grond achter zijn hoofd, tussen de omhoog liggende armen, en uw linker knie buitenwaarts daarvan. De middellijn van uw lichaam moet zich iets links van de patiënt bevinden, om voor het omdraaien de nodige kracht te krijgen. Grijp met beide handen zijn rechterbovenarm bij de oksel beet en draai de patiënt met gelijkmatige kracht om (dit is een gemakkelijk aan te leren slag). Als het slachtoffer op zijn zijde ligt, maak dan uw rechterhand vrij en houd deze onder zijn voorhoofd, om te verhinderen dat het hoofd de grond raakt. Het omdraaien moet naar beide zijden geleerd worden.

Bij breuk van arm of sleutelbeen moet het draaien anders geschieden, zoals bij Silvester.

2. 2 Leg de handen van de patiënt op elkaar (de vingers reiken tot de pols) en breng ze als een kussentje onder zijn voorhoofd. Neus en mond moeten geheel vrij liggen.

3. 3 Breng door drie zachte slagen met de vlakke hand tussen de schouderbladen de tong naar voren. Dit zijn de voorbereidingen. Ze mogen maar enkele seconden duren.

4. Kniel op een knie schuin links of schuin rechts vóór het hoofd van het slachtoffer. Zet de tweede voet plat op de grond aan de andere kant van de patiënt, naast zijn elleboog, Uw middellijn moet met die van de paatiënt in één lijn liggen.

5. Plaats beide handen met de vingers een weinig uit elkaar op de schouderbladen van het slachtoffer, polsen juist op de bovenrand daarvan, duimen naast elkaar en naar de wervelkolom gericht. Dit is de beginpositie.

6. schommel naar voren met gestrekte armen tot deze In verticale stand zijn gekomen. De druk moet licht zjjn. zonder kracht. Duur 3 tellen (rustig tellen; een _ twee - drie). Dit is de uitademingsbeweging.
 
7. Schommel uw lichaam terug en laat uw handen langs schouders en bovenarmen tot vlak boven de ellebogen glijden. Duur 1 tel (tellen: vier).

8. Licht zijn bovenarmen tot schouderhoogte op, onder het uitoefenen van een lichte trek met gestrekte armen. Duur 3 tellen (vijf'~ zes zeven). Dit is de inademingsbeweging.

 

INADEMING.

9. Laat de armen van de patiënt zakken en leg uw handen weer op zijn schouderbladen. Duur 1 tel (acht).

10. De bewegingen 6, 7, 8 en 9 (samen ongeveer 7 seconden) moeten voortdurend worden herhaald. Per minuut dus 9 complete ademhalingen.

11. De beweging moet ritmisch zijn, zacht en langzaam schommelend. Bij de tellen vier en acht wisselen uw handen telkens van stand.

12. Wanneer er tekenen van leven komen, alleen de bewegingen 7 en 8 uitvoeren: armen heffen (inademing), gevolgd door armen neerleggen (uitademing). Tempo: 12 per minuut.

13. Bij de methode Holger Nielsen is het uitdrukken van water niet nodig. De tong wordt naar buiten gebracht door de drie zachte slagen op de rug.

14. In geval van een gebroken arm mogen de armen niet gebogen worden. Zij blijven gestrekt langs het lichaam liggen en men legt een opgevouwen handdoek, kleding~ stuk of iets dergelijks onder het hoofd. Men kan ook het hoofd opzij leggen als dit nodig is.

In plaats van de armen heft men nu de schouders op. Bij beschadiging van de schouders moet de opheffing aan de oksels geschieden.


Vreemd maar toch leerzaam...
Waar rook is ........
...... is geen BHV'er
EHBOfan

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 89
Reactie #1 Gepost op: 01 januari 2018, 19:42:51
Ik ken iemand in mijn omgeving (letterlijk blijven hangen in de 60-er jaren) welke deze Holger-Nielsen methode nog daadwerkelijk bespreekt en cursisten hierin laat oefenen tijdens zijn EHBO herhalingslessen, welke hij onmiskenbaar onbevoegd verzorgd.
Ook van elders hoor ik dergelijke wantoestanden.  :o

Betreffende persoon is door geen enkele EHBO organisatie bevoegd verklaard als EHBO instructeur, maar wordt door gebrek aan EHBO instructeurs bij een niet nader te noemen EHBO vereniging door het bestuur "gedoogd" en "bevoegd" verklaard met als doel om alle cursisten de gelegenheid te geven hun verplichte aantal herhalingslessen te kunnen laten volgen omdat er te weinig bevoegde instructeurs zijn en die goede man al decennia les geeft en zich dus kan buigen op vele jaren ervaring en kennis.

Helaas wordt hij gehandhaafd en de hand boven het hoofd gehouden door desbetreffend bestuur, ondanks serieuze protesten van echte bevoegde EHBO instructeurs welke hierdoor in problemen kwamen om alles weer recht te trekken en tevens het vertrek van meerdere wel bevoegde EHBO instructeurs tot gevolg had, en welke als klap op de vuurpijl ook nog eens voor hem de hercertificeringslijsten moesten onderteken.

De ravage, tegenstrijdigheden en onduidelijkheden welke dergelijke "instructeurs" en daarmee ook het betreffende bestuur aanrichten is niet te meten, zeker niet als dit soort personen worden gehandhaafd.

Zo zie ja maar weer, de inhoud van de "oude doos" is ook nu nog actueel.  :'(