Bedrijfshulpverleningforum

Opleidingen & oefenen => Opleidingen => Topic gestart door: Bedrijfshulpverlener op 07 augustus 2015, 15:30:55

Titel: Kwaliteit BHV
Bericht door: Bedrijfshulpverlener op 07 augustus 2015, 15:30:55
Wat is jullie ervaring met de BHV opleidingen van tegenwoordig? Je hebt zoveel aanbieders op de markt dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Je hoort steeds meer geluiden van mensen die "even" hun BHV gaan halen. Ze komen vaak terug hebben nog geen 2 of 3 uurtjes les gehad en een fatsoenlijke blussing uitvoeren krijgen ze amper de kans voor of hebben niet eens een blusser aan geraakt. Laatst hoorde ik iemand zeggen: "even aanschuiven en diploma ophalen." Boek, studeren, praktijktoets, examen had hij nooit van gehoord! BHV "krijgt" je toch altijd gewoon was zijn opmerking. Ik was redelijk verbaasd. Afijn, men wilt de goedkoopste opleiding maar hoe voorkom je dit soort situaties en waar moet je op letten bij het kiezen van een opleiding? Ze zeggen natuurlijk allemaal dat ze de beste opleidingen hebben. Maar welke vragen of eisen kun je het beste stellen aan de opleiders?
Titel: Re: Kwaliteit BHV
Bericht door: MariekaBaars op 10 augustus 2015, 12:58:44
Een bedrijf dat een bepaalde certificering heeft, zegt in mijn ogen niet zo veel. Wil je een goede opleiding hebben, dan zul je een opleider moeten zoeken die weet welke specifieke omstandigheden er bij jou in de organisatie zijn en daar een training op laten maken. Dat red je in het algemeen niet voor 25- 50 euro per persoon waar ik sommige aanbieders hun diensten zie aanbieden.
Titel: Re: Kwaliteit BHV
Bericht door: EHBOfan op 13 augustus 2015, 17:51:00
Wat is jullie ervaring met de BHV opleidingen van tegenwoordig? Je hebt zoveel aanbieders op de markt dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Je hoort steeds meer geluiden van mensen die "even" hun BHV gaan halen. Ze komen vaak terug hebben nog geen 2 of 3 uurtjes les gehad en een fatsoenlijke blussing uitvoeren krijgen ze amper de kans voor of hebben niet eens een blusser aan geraakt. Laatst hoorde ik iemand zeggen: "even aanschuiven en diploma ophalen." Boek, studeren, praktijktoets, examen had hij nooit van gehoord! BHV "krijgt" je toch altijd gewoon was zijn opmerking. Ik was redelijk verbaasd. Afijn, men wilt de goedkoopste opleiding maar hoe voorkom je dit soort situaties en waar moet je op letten bij het kiezen van een opleiding? Ze zeggen natuurlijk allemaal dat ze de beste opleidingen hebben. Maar welke vragen of eisen kun je het beste stellen aan de opleiders?
Je bent de zoveelste die zich gaat afzetten tegen de huidige BHV opleidingen.

Bedrijven (opdrachtgevers) moeten worden doordrongen dat het afnemen van een volledige BHV opleiding van 2-3 uur feitelijk een wanprestatie is van de opdrachtnemer. Zolang opdrachtgevers deze diensten blijven afnemen omdat ze verplicht zijn een BHV organisatie op te zetten, uitsluitend en alleen om aan te tonen dat BHV-ers voldoende (?) zijn opgeleid, blijven wij hangen in de dramatische situatie dat alles op papier prima geregeld is, BHVers keurig zijn gecertificeerd en er nauwelijks BHV-ers opgeleid zijn die echt voor hun taak zijn opgeleid, getraind en geoefend.
Bijzonder triest maakt het ook dat er wordt gesmeten met "officiele" certificaten die men "krijgt" bij aanwezigheid bij een BHV "opleiding" (woord opleiding is hen niet waardig). Als dergelijke BHV certificaten officieel zouden zijn dan zouden ze wel in de Staatscourant staan, wat voor geen enkel BHV certificaat het geval is. Complete lucht wordt verkocht, en bedrijven stappen er massaal in.

Als je tij wil keren dan zullen alle BHV opleiders moeten weigeren om voor een happe krats een wanprestatie te leveren, en vooral opdrachtgevers te wijzen op hun verantwoordelijkheden. Als iedereen daar aan meewerkt in de BHV wereld dan hebben we binnen een paar jaar weer echte kwaliteit en geen papieren kwaliteit. Met andere woorden het huidige BHV certificaat is in mijn ogen een papiertje waaruit ik opmaak dat je aanwezig bent geweest voor de koffie bij een BHV sessie en daardoor nauwelijks geschikt bent om BHV taken uit te voeren, tenzij dit aantoonbaar wel zo is.
Titel: Re: Kwaliteit BHV
Bericht door: Bedrijfshulpverlener op 20 oktober 2015, 11:16:45
Heb jij meerdere voorbeelden van partijen die zich afzetten tegen de huidige BHV opleidingen? Het is niet zo zeer dat ik mij hiertegen wil afzetten maar ik krijg bij zo een laag bedrag wel wat vraagtekens over de inhoud en kwaliteit welke daaraan ten grondslag ligt. Ik begrijp uit jouw verhaal dat dit een terecht gevoel is? De directie die snoeihard wilt bezuinigen vind dit soort bedragen geweldig want daar kan veel op bespaard worden. Wat is wel een gering bedrag waarvoor je een goede BHV opleiding kunt krijgen? Onze ervaring is dat de offertes van alle opleiders zeer uiteenlopen en vaak niet eens te vergelijken zijn met elkaar. Mag ik uit jouw verhaal ook concluderen dat dit soort "wanprestaties" veel vaker voor komen?
Titel: Re: Kwaliteit BHV
Bericht door: EHBOfan op 21 oktober 2015, 19:57:10
Heb jij meerdere voorbeelden van partijen die zich afzetten tegen de huidige BHV opleidingen? Het is niet zo zeer dat ik mij hiertegen wil afzetten maar ik krijg bij zo een laag bedrag wel wat vraagtekens over de inhoud en kwaliteit welke daaraan ten grondslag ligt. Ik begrijp uit jouw verhaal dat dit een terecht gevoel is? De directie die snoeihard wilt bezuinigen vind dit soort bedragen geweldig want daar kan veel op bespaard worden. Wat is wel een gering bedrag waarvoor je een goede BHV opleiding kunt krijgen? Onze ervaring is dat de offertes van alle opleiders zeer uiteenlopen en vaak niet eens te vergelijken zijn met elkaar. Mag ik uit jouw verhaal ook concluderen dat dit soort "wanprestaties" veel vaker voor komen?
Ik kom beroepshalve bij veel bedrijven waar ik mij uiteraard op de hoogte stel van het reilen en zeilen van hun BHV organisatie. De kern van het verhaal is dat veelal op de werkvloer en directie/managers niveau de noodzaak van een goede BHV wel wordt gezien, maar er vervolgens budgettair veelal geen ruimte is om een deugdelijke BHV organisatie op te bouwen en te handhaven. Ook is het vaak een (negatieve) mentaliteits kwestie van zowel de werkvloer en directie/management.

Op je vraag of "wanprestaties" vaker voorkomen kan ik je zeggen dat door jarenlange bezuinigingen op de BHV door bedrijven er een situatie is ontstaan dat bedrijven (helaas!) gewend zijn geraakt aan goedkope en vooral zeer korte BHV cursussen. Veel BHV opleiders/instructeurs laten zich piepelen en verzorgen als gevolg daarvan zeer korte BHV cursussen die zeer ver beneden het (in mijn ogen) aanvaardbare niveau liggen om toch nog in deze lastige economische barre tijden iets aan inkomsten te genereren. Bedrijven maken van die situatie dubbel misbruik door a. zeer korte opleidingstijden te eisen en b. om zo goedkoop mogelijk uit te zijn. En dat alles om te voldoen (?) aan de wettelijke verplichting tot het hebben van een deugdelijke BHV organisatie.
De prijs van incompetente BHV-ers kan groot zijn en enorme financiele en bedrijfseconomische consequenties hebben door falende BHV-ers die bij calamiteiten niet weten hoe (adequaat) te handelen.

Welke prijs wil je als bedrijf echt betalen voor een "goede" BHV opleiding?
Een dure prijs, door letterlijk goedkoop in een paar uur je BHV-ers laten opleiden met het grote risico dat je eigenlijk incompetente BHV-ers in je bedrijf hebt rondlopen die niet geschikt zijn om hun taken adequaat uit te voeren,
of wil  je een uitgebreide BHV cursus met een beduidende meerprijs waarin wel alle aspecten welke van toepassing zijn voor jouw bedrijf uitgebreid worden behandeld en je BHV-ers hebt die adequaat getraind en geoefend zijn.
De verschillen in kwaliteit en niveau zijn mijn inziens merendeels dus terug te vinden in het aantal opleidingsuren. Wat kan je uberhaupt verwachten van een BHV opleiding van hoogstens een paar uur ten opzichte van een meerdaagse cursus?

En wat is een "goede" BHV cursus eigenlijk? Deze vraag kan je alleen zelf beantwoorden als je een deugdelijk RI&E hebt (laten) opstellen en een zichzelf-respecterende BHV opleidings instituut je daadwerkelijk kan voorzien in de gewenste en noodzakelijk opleidings niveau en training van je BHV-ers. Dan vallen in mijn ogen de grote BHV opleiders/certificeerders direct af die nagenoeg allemaal de ge-eikte standaard BHV cursussen verzorgen/certificeren zoals het NIBHV, Falck, NVB en anderen.

De oplossing: De RI&E is per definitie leidend. Zodra er een strengere veelvuldige overheidscontrole en vooral strenge handhaving op het uitvoering van een RI&E zou plaatsvinden zou het zomaar kunnen dat de kwaliteit en niveau van BHV-ers in de loop van de jaren vanzelf weer omhoog springt en BHV-ers weer op de adequate wijze hun BHV taken kunnen uitvoeren.
Titel: Re: Kwaliteit BHV
Bericht door: Bedrijfshulpverlener op 19 april 2016, 14:35:46
Sorry dat ik zo laat reageer maar ik kom soms om in mijn taken. Interessant betoog. Wat doen de bedrijven hieraan om dit tegen te gaan want volgens mij ben je bezig om een soort van schijnveiligheid te creëren? Of zie dat niet goed?
Titel: Re: Kwaliteit BHV
Bericht door: EHBOfan op 19 april 2016, 19:02:04
Sorry dat ik zo laat reageer maar ik kom soms om in mijn taken. Interessant betoog. Wat doen de bedrijven hieraan om dit tegen te gaan want volgens mij ben je bezig om een soort van schijnveiligheid te creëren? Of zie dat niet goed?
Schijnveiligheid is een situatie waarin mensen en in dit geval bedrijven zelf geloven dat ze met enkele uurtjes BHV (herhalings) training goed bezig zijn. Dat wordt ze ook verteld, want een "moderne" BHV opleiding is toch maatwerk.
Maatwerk in de BHV is tegenwoordig een onderdeel toevoegen dat er recentelijk is uitgehaald! Zo lust ik er nog wel een paar.
Daarnaast zijn de huidige BHV opleidingstijden niet voldoende om alle onderdelen op een goede manier onder de knie te krijgen.
De BHV opleidingen zijn de afgelopen 10-15 jaar sterk in opleidingstijd en moeten daardoor ongetwijfeld in kwaliteit en niveau zijn gedaald.
Menig (oud  :-[ )  BHV opleider en BHV-er kent het enorme verschil tussen de BHV opleidingen van 10 - 15 jaar geleden en de BHV opleidingen van nu.
BHV opleiders moeten ook de boterham verdienen. Je kunt alleen het hoofd boven water houden als BHV opleider indien je scherpe offertes maakt. Tal van BHV opleiders zijn de afgelopen jaren afgehaakt doordat zij niet meer op redelijke wijze hiermee hun brood kunnen verdienen.
Wat de bedrijven betreft, zij zijn verplicht een deugdelijke BHV organisatie te hebben en hebben anderzijds baat bij zo goedkoop mogelijke BHV opleidingen.

Titel: Re: Kwaliteit BHV
Bericht door: Bedrijfshulpverlener op 29 april 2016, 12:34:53
Wat zijn de verschillen met 10-15 jaar geleden, welke onderdelen zijn verwijderd uit de opleidingen die men vroeger wel relevant vonden en nu niet meer? Volgens mij is in de afgelopen jaren wel wat toegevoegd, te denken valt aan de AED. Wat zou jouw advies zijn om het kaf van het koren te scheiden?
Titel: Re: Kwaliteit BHV
Bericht door: EHBOfan op 29 april 2016, 22:40:46
Kaf van het koren scheiden.   :(
Wordt erg lastig door het grote probleem dat BHV opleidings instituten hoofdzakelijk het uitgeklede LEH en eenvoudige EHBO opleidingen verzorgen op laag niveau, waarin de richtlijnen van het Oranje Kruis leidend blijken te zijn. Het verschil tussen LEH en de huidige EHBO van het Oranje Kruis ligt dus niet zover uit elkaar.
Daarnaast is de BHV markt volledig en hopeloos vastgeroest zonder enige wil, moed en durf om de BHV op een hoger plan en niveau te zetten. RI&E's zijn niet leidend voor BHV opleidings instituten, het vastgeroeste BHV aanbod is tegenwoordig leidend.

Zolang de BHV sector zelf niet wil/kan/mag/durft in te zien dat zij hopeloos vastgeroest zit zal er weinig veranderen totdat de kwaliteit dusdanig bedroevend laag is geworden dat er van overheidswege wordt ingegrepen. Helaas moeten er eerst doden vallen door knullig, onwetende BHV-ers welke nauwelijks conform het niveau van de RI&E zijn opgeleid voordat er wordt ingegrepen.  :o

Hoe ik dat graag anders zie: hoger niveau EHBO ipv LEH.
Titel: Re: Kwaliteit BHV
Bericht door: Bedrijfshulpverlener op 06 mei 2016, 14:53:23
Maar zijn daarvoor niet de keurmerk instanties zoals NIBHV en NIKTA die dat naar een gewenst verantwoord niveau moeten tillen en een ieder die daar niet aan voldoet raakt toch zijn certificering kwijt? Het gevolg daarvan is dat ze geen bedrijfshulpverlener meer af kunnen leveren. Dat moet toch de rotte appels eruit vissen die voor een veel te lage prijs opleidingen aanbieden en ze niet waar kunnen maken voor dat budget. Als bedrijf ga je mooi het schip in als je door zo een prijsvechter wordt verleid om daaraan mee te doen en uiteindelijk niet krijgt waarvoor je betaald en geen BHV hebt die niet kan optreden naar het gewenste niveau?

Zit het volgens jou alleen in het EHBO gedeelte of schot bij de meeste opleiders het ook in het brand gedeelte? Hoe zie jij het voor je dat de overheid gaat ingrijpen? Waar moet ik dan aan denken en hoe gaan zij dat doen?
Titel: Re: Kwaliteit BHV
Bericht door: EHBOfan op 06 mei 2016, 20:15:19
Maar zijn daarvoor niet de keurmerk instanties zoals NIBHV en NIKTA die dat naar een gewenst verantwoord niveau moeten tillen en een ieder die daar niet aan voldoet raakt toch zijn certificering kwijt? Het gevolg daarvan is dat ze geen bedrijfshulpverlener meer af kunnen leveren. Dat moet toch de rotte appels eruit vissen die voor een veel te lage prijs opleidingen aanbieden en ze niet waar kunnen maken voor dat budget. Als bedrijf ga je mooi het schip in als je door zo een prijsvechter wordt verleid om daaraan mee te doen en uiteindelijk niet krijgt waarvoor je betaald en geen BHV hebt die niet kan optreden naar het gewenste niveau?

Zit het volgens jou alleen in het EHBO gedeelte of schot bij de meeste opleiders het ook in het brand gedeelte? Hoe zie jij het voor je dat de overheid gaat ingrijpen? Waar moet ik dan aan denken en hoe gaan zij dat doen?
Zowel het NIBHV als NIKTA zijn puur commerciele bedrijven die certificeren zonder overheids toezicht en bemoeienis. Iedereen, elk bedrijf, stichting of vereniging mag BHV-ers certificeren. Met een paar brandblussers en een powerpoint verover je toch de wereld?
Het schort ook aan de voorlichting van BHV certificeerders. Wat heeft een BHV certificeerder nu eigenlijk meer aan niveau te bieden behalve het geijkte standaard? In mijn ogen totaal niets.

Het is ook niet de verantwoordelijk van het NIBHV en NIKTA alleen, maar ook de verantwoordelijkheid van andere BHV certificeerders als NVB en Nedcert en anderen.

En iedereen stelt eigen eisen. Eisen die op geen enkele wettelijke basis zijn gebaseerd. Men doet maar wat.
Feitelijk is elk bedrijf het slachtoffer van de wanorde in BHV certificeringsland.

Hoe ik verbeteringen voor me zie? Betere en veelvuldige controles en vooral handhaving op de opleidingsniveaus van BHV-ers zoals de RI&E dat voorschrijft. Een taak in eerste instantie van de Arbeidsinspectie.
Titel: Re: Kwaliteit BHV
Bericht door: Bedrijfshulpverlener op 12 mei 2016, 12:58:20
Ben toch enigszins verbaasd door deze reactie, een certificering van opleiders zegt eigenlijk niets en is daarmee waardeloos. Als de certificeringsinstanties verzaken dan valt daarmee de hele markt in elkaar en weet de consument niet of hun bedrijfshulpverleners hebben die adequaat op kunnen treden. Is het niet de taak van certificeringsinstanties om de kwaliteit en het niveau van de opleiders te handhaven? Streeft het certificeren zijn doel niet voorbij? Zij zijn onafhankelijk en zouden de rotte appels eruit kunnen halen die niet het gewenste resultaat boeken. Op deze manier is een certificering een schijnconstructie. Hoe zwaar moet men dan nog tillen aan een certificering?
Titel: Re: Kwaliteit BHV
Bericht door: EHBOfan op 12 mei 2016, 20:03:53
Ben toch enigszins verbaasd door deze reactie, een certificering van opleiders zegt eigenlijk niets en is daarmee waardeloos. Als de certificeringsinstanties verzaken dan valt daarmee de hele markt in elkaar en weet de consument niet of hun bedrijfshulpverleners hebben die adequaat op kunnen treden. Is het niet de taak van certificeringsinstanties om de kwaliteit en het niveau van de opleiders te handhaven? Streeft het certificeren zijn doel niet voorbij? Zij zijn onafhankelijk en zouden de rotte appels eruit kunnen halen die niet het gewenste resultaat boeken. Op deze manier is een certificering een schijnconstructie. Hoe zwaar moet men dan nog tillen aan een certificering?
Waardeloos wil ik ook weer niet zeggen. Er wordt nog steeds iets geleerd door de cursisten. Of dat voldoende is is natuurlijk de hamvraag.

Certificering is natuurlijk het grote toverwoord. Alles in onze maatschappij moet en zal gecertificeerd moeten worden of zijn. Op zich een goed streven om kwaliteit, vakmanschap en het niveau te waarborgen.
Echter in de BHV certificerings wereld is dat anders. Daar gelden andere normen en waarden die wij als bedrijf of organisaties als afnemers van BHV certificeringen helaas goedgelovig accepteren.

Als bedrijven en organisaties andere willekeurige cursussen, opleidingen en certificeringen afnemen op een totaal ander (vak)gebied met dezelfde vergelijkbare lage kwaliteit en lage niveau als gebruikelijk in de BHV, dan zou de wereld echt te klein zijn en wordt de desbetreffende cursus aanbieder en certificeerder aan de hoogste publieke boom gehangen door Radar, Kieskeurig en andere vergelijkbare progamma's.

Zullen de BHV opleiders en certificeerders natuurlijk als tegenargument roepen, ho ho. Onze BHV opleidingen zijn branche gericht aangepast en dus op maat! En wij hebben een BHV keurmerk!
Met dat BHV keurmerk bedoelt men meestal een eigen of aan eigen gerelateerd keurmerk. Ja dan lever je voor de buitenwereld "echte kwaliteit".  :-[
Dit soort verkoop praatjes doorzie ik gelukkig om de reden dat het aanpassen geschiedt door gewoon niet-relevante onderwerpen te verwijderen danwel iets toe te voegen om de BHV opleidingen passend te maken. Het blijft nog steeds laag niveau met dito kwaliteit! De schijn wordt dus opgetrokken voor bedrijven en organisaties dat men een goede dienstverlening afneemt en hun BHV-ers goed opgeleid zijn.....

De huidige wijze van certificering van BHV-ers is m.i. dus behoorlijk discutabel.
De enige oplossing zou zijn om BHV certificeerders en opleiders wettelijk of via regelgeving te verplichten om meer kwaliteit en niveau aan te bieden, en het allerbelangrijkste: zij moeten aantoonbaar kunnen maken aan de klant/opdrachtgever/arbeidsinspectie dat de BHV opleidingen zijn gebaseerd op de RIE.
Kan een certificeerder of opleider dat niet waarmaken, dan zou het gewoon over en uit moeten zijn.
Het is wellicht drastisch, maar het voorkomen van onvoldoende opgeleide BHV-ers en de daaruit voortvloeiende gevolgen weegt vele malen zwaarder dan het handhaven van het huidige BHV certificeringsstelsel met discutabele kwaliteit en niveau.

Titel: Re: Kwaliteit BHV
Bericht door: Bedrijfshulpverlener op 01 juni 2016, 14:47:09
Vraag mij wel af hoe en of je dit ooit kan bereiken maar los gezien daarvan wordt nu erg gekeken naar certificaten die in mijn ogen iedere opleider kan bieden. De vraagstelling waarmee wij worstelen is hoe kan je een goede opleider kan herkennen en wat zijn de zaken waarop wij vooral moeten letten bij het kiezen van een opleider?
Titel: Re: Kwaliteit BHV
Bericht door: EHBOfan op 08 juni 2016, 15:27:40
Vraag mij wel af hoe en of je dit ooit kan bereiken maar los gezien daarvan wordt nu erg gekeken naar certificaten die in mijn ogen iedere opleider kan bieden. De vraagstelling waarmee wij worstelen is hoe kan je een goede opleider kan herkennen en wat zijn de zaken waarop wij vooral moeten letten bij het kiezen van een opleider?
Aangezien echt iedereen BHV opleidingen mag verzorgen en BHV certificaten mag uitgeven door gebrek aan regelgeving, hecht ik totaal geen enkele waarde aan enig BHV certifcaat zonder de inhoud en (onafhankelijke) toetsing te hebben mogen beoordelen.
BHV opleiders en certificeerders maken gebruik van de onwetendheid van bedrijven (stukje eerlijke voorlichting overigens) en worden afgescheept met zeer kort durende en nauwelijks inhoudelijke BHV opleidingen om OP PAPIER te voldoen aan de Arbo wet en regelgeving.

Grootste probleem is dat nagenoeg elke BHV opleider / instituut eigenlijk hetzelfde aanbied, veelal onder de in mijn ogen misleidende noemer "aan de branche aangepast". Door marginale verschillen te hanteren tussen "normale BHV" en de "aan de branche aangepaste BHV" (iets erbij, of iets eraf principe) wordt er jaarlijks duizenden kubieke kilometer lucht verkocht aan bedrijven en instellingen waardoor ik mij afvraag of bedrijven wel aan de RIE voldoen.

Er zijn slechts enkele BHV opleidingsinstituten die niet meegaan in de trend van goedkoop en tijdbesparend, maar nog serieus en met echte aandacht voor de klant hun opleidingen met kwaliteit verzorgen. Deze bieden meestal geen NIBHV, NVB of andere BHV opleidingen aan, tenzij de klant dat pertinent wenst.

Het is een echte crime om deze eruit te vissen uit de grote poul van aanbieders omdat alle aanbieders u vrijwel allemaal hetzelfde beloven. Een BHV aanbieder die meer tijd nodig heeft dan 8 uur opleiding  en herhaling (> 1dag) heeft in mijn ogen dan ook een streepje voor. Vroeger heel gewoon, nu door afbraak van de BHV markt een zeldzaamheid.
Titel: Re: Kwaliteit BHV
Bericht door: Bedrijfshulpverlener op 13 juni 2016, 15:26:15
Wij zijn inmiddels erachter gekomen dat dit inderdaad een crime is. De duur van een opleiding is in je keuze dus belangrijk? Kan je aangeven welke tijdsduur normaal is voor welke opleiding? Basis / herhaling / e-learning.
Titel: Re: Kwaliteit BHV
Bericht door: A1Trainingen op 22 juni 2016, 09:24:19
Met verwondering lees ik deze topic en vond het nu toch tijd om ook een reactie te plaatsen.

"Hoe lang een cursus duurt heeft niets met de kwaliteit te maken". Ook ik ben indertijd opgeleid tot BHV er door middel van een tweedaagse cursus. Ook toen heb ik mij al zitten afvragen waarom dit in hemelsnaam 2 dagen moest duren. De tijd werd gewoon gevuld met "stoere" verhalen en een groot aantal (van zeer slechte kwaliteit) filmpjes die rechtstreeks van YouTube leken te komen. Ook in de tweedaagse cursus hebben niet alle cursisten een brandblusser mogen leegspuiten, hebben niet alle cursisten een verbandmiddel aangelegd, en is er even snel een filmpje getoond over "de ontruiming'.

Aangezien veel werkgevers deze BHV dagen "dik" betalen waren ze dus op een gegeven moment klaar met deze tijdverspilling. En zijn veel opleiders terug gegaan naar het aanbieden van de BHV cursus in 1 lesdag. Maar wel dienden de cursisten vooraf studie te doen van het lesboek. Helaas schort het daar nog wel eens aan. Ik zie dat ook bij onze eigen opleidingen. Cursisten "vergeten" het lesboek door te lezen, of hebben het boek even doorgebladerd. Wanneer je kiest voor 1 praktijk BHV lesdag dien je echt alle theorie al doorgenomen te hebben, proefexamens te hebben gemaakt, en de kennis dus paraat moeten hebben. Doe je geen thuisstudie dan heeft de BHV praktijk dag weinig tot geen nut. Ook zie je dan dat de cursisten het examen met een onvoldoende afronden en dus niet slagen. De werkgever is dus nu opnieuw duurder uit, want de cursist moet nogmaals op cursus.

Ook kan je niet alle onkunde aan de opleiders overlaten. Ook veel cursisten "moeten" aan een BHV cursus deelnemen maar zijn totaal niet geïnteresseerd in deze materie. De beste BHV ers zijn mensen die vrijwillig kiezen voor deze taak naast hun eigen werk. Maar helaas wordt het bij veel bedrijven gewoon werknemers "door hun strot gedrukt".

Een van de schrijvers refereert aan de RIE die elk bedrijf heeft. Van daaruit dien je de BHV te trainen. Dat is op zich helemaal juist opgemerkt, en zo zouden veel opleiders het ook maar wat graag doen. Echter geven 99 op de 100 bedrijven hun eigen BHV ers, en al helemaal die vreemde opleider, geen inzage in hun RIE. Want stel je voor dat ..... Dus het is wel makkelijk roepen langs de zijlijn hoe opleiders hun werk moeten doen. Veel opleiders willen echt wel, maar krijgen veelal de kans niet op een "op de RIE afgestemde cursus te kunnen verzorgen. En dus strand je weer met een basis BHV cursusje, terwijl de BHV cursus veel beter had kunnen worden.

Dan nog even "het BHV diploma en Certificaat". Dit heeft weinig waarde wordt er in een reactie gemeld. Op zich is dit wel juist, maar wettelijk dient een bedrijf te kunnen aantonen dat er BHV ers zijn in het bedrijf. Dus heeft dit certificaat een administratieve waarde in de Arbo administratie. Maar welk diploma en certificaat behouden dan wel hun waarde? Uw rijbewijs is 10 jaar geldig, maar in 10 jaar kunnen verkeersregels veranderd zijn. Uw middelbare school diploma is behaald met hele andere kennis en lesstof dan de kinderen nu krijgen op school. Is het huidige MBO diploma dan meer waard dan uw MBO diploma van (zeg maar) 20 jaar geleden? En wees eens eerlijk .... wanneer gaat u op herhalingscursus voor uw zwemdiploma? Niet toch! Wat is uw zwemdiploma dan tegenwoordig nog waard? Het EHBO diploma vanuit Het Oranje Kruis kun je geldig houden door bij menig plaatselijke EHBO vereniging 7 avonden te verschijnen en koffie te drinken, zonder verder wat te doen (ps: gelukkig zijn er ook goede verenigingen die wel serieus de EHBO oefenen). Conclusie: het op dat moment behaalde diploma en/of certificaat vertegenwoordigd op dat moment een bepaalde waarde. Maar wanneer u niet bijschoolt of herhalingen volgt, neemt uw kennis niveau behoorlijk snel af. Ook de BHV herhalingscursus is wettelijk gezien niet verplicht, maar wordt wel dringend geadviseerd bij alle bedrijven. Maar in het kader van bezuinigingen kiezen bedrijven vaak voor de goedkoopste (en meestal niet de beste) oplossing.

Denk nu niet dat deze opleider voor eigen parochie staat te preken, en zichzelf op de borst klopt en zichzelf "de beste" vind. Welnee, op onze cursussen zal ook vast en zeker wat op te merken zijn. Voor op- en aanmerkingen staan we dan ook altijd open. BHV wordt grotendeels gestuurd door het feit dat "het moet" maar door veel mensen niet als zinvol word gezien. (tot dat er echt wat gebeurt). Zolang als alles dus goed en gezond blijft, zien bedrijven de BHV alleen maar als onkostenpost in de financieren staan, en dus kiezen ze voor de goedkoopste aanbieder. Wil je als opleider een dik belegde boterham dan ga je dus mee in de prijzenoorlog in BHV land. Sta je als opleider voor kwaliteit dan ben je absoluut niet de goedkoopste, en is de kans groot dat je minder werkzaamheden ( en dus minder inkomsten ) krijgt. En dat is een punt die menig cursist niet ziet.

Met vr.gr. A1 Trainingen.